• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne instytucje

Pogotowie Ratunkowe   tel: 999
Ochotnicza Straż Pożarna ul. Tadeusza Zawadzkiego tel: 998, 77 4 311 314
Dzielnicowi Policji w Łambinowicach ul. Tadeusza Zawadzkiego tel: 997, 77 4 344 359
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Mickiewicza tel. 77 4 311 317
Pogotowie Energetyczne
Posterunek Energetyczny
ul. ul. 1 Maja tel: 991, 77 4 311 367
Urząd Pocztowy ul. Dworcowa tel. 77 4 311 330 lub 320

OGÓLNY TELEFON ALARMOWY
FUNKCJONUJĄCY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

112

Wersja XML

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. 77 4 311 300
fax 77 4 311 346
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 624025
w tym miesiącu: 20656
dzisiaj: 2030

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1