• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Biblioteka Publiczna

Adres:

ul. Muzealna 1
48-316 Łambinowice
tel. (077) 4 311 635
e-mail: 

Kierownik: TOKARCZYK BERNADETA

Link do strony internetowej GBP

Godziny otwarcia:

Gminna Biblioteka Publiczna w Łambinowicach jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Łambinowice.
Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy.
Służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Wersja XML

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. 77 4 311 300
fax 77 4 311 346
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 625136
w tym miesiącu: 21767
dzisiaj: 620

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1