Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ŁAMBINOWICE ZA ROK 2019

DOCXanaliza stanu gospodarki odpadami za rok 2019.docx
 

Wersja XML