Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
38823358452962648539643546915747277423643707433252204600
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000258150
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 134891
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13349
 3. Komisarz Wyborczy w Opolu II - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
  Wyświetleń: 4934
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 4715
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 4363
 6. Zamówienia poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 3980
 7. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 3758
 8. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3086
 9. Zakład Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 3016
 10. Wójt Gminy Łambinowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referenta w referacie finansowym Urzędu Gminy w Łambinowicach
  Wyświetleń: 3013
 11. Rok 2019
  Wyświetleń: 2893
 12. Plan pracy aptek ogóllnodostępnych w roku 2019
  Wyświetleń: 2823
 13. Rok 2017
  Wyświetleń: 2673
 14. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administr. w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych w celu nawadniania upraw w Okopach.
  Wyświetleń: 2649
 15. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2624
 16. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy fermy drobiu w Jasienicy Dln. na dz. nr 115"
  Wyświetleń: 2605
 17. Ogłoszenia/aktualności
  Wyświetleń: 2599
 18. Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania admistracyjnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Stara Nysa
  Wyświetleń: 2542
 19. Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego na terenie gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 2492
 20. Ogłoszenie o pracy OKW nr 1 w Łambinowicach
  Wyświetleń: 2443
 21. UCHWAŁA NR V/50/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  Wyświetleń: 2443
 22. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 2441
 23. Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2019 z podziałem na rejony oraz informacja o zmianie stawki za odpady
  Wyświetleń: 2429
 24. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 2386
 25. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów do PE
  Wyświetleń: 2326
 26. Informacja Urzędnika Wyborczego w sprawie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń przyjmowania kandydatow do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2296
 27. UCHWAŁA NR VII/67/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu prac Zespołu Interdyscyplinarnego w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 2202
 28. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łambinowice, poł.w obrębie Malerzowice Wlk.
  Wyświetleń: 2182
 29. UCHWAŁA NR V/52/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie.
  Wyświetleń: 2137
 30. UCHWAŁA NR VII/64/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 2122
 31. Informcja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do SR w Nysie
  Wyświetleń: 2120
 32. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 2065
 33. Rejonowa Komisja Wyborcza nr 34 w Opolu - Informacje
  Wyświetleń: 2064
 34. Sołectwo Sowin
  Wyświetleń: 2051
 35. Ważne informacje
  Wyświetleń: 2034
 36. Akty prawne
  Wyświetleń: 2022
 37. Ogłoszenie o dyżurach Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1990
 38. Archiwum zamówień 2018
  Wyświetleń: 1953
 39. Pozostałe dokumenty
  Wyświetleń: 1901
 40. Informacja o dolosowaniu kandydatów do OKW w wyborach do PE w dniu 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 1882
 41. Informacja o przeprowadzeniu wyborów do Parlementu Europejskiego
  Wyświetleń: 1871
 42. Obwieszczenia i zawiadomienia
  Wyświetleń: 1801
 43. Nagrania archiwalne
  Wyświetleń: 1799
 44. Informacje 2019
  Wyświetleń: 1781
 45. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego
  Wyświetleń: 1746
 46. Transmisja obrad
  Wyświetleń: 1717
 47. 04.2019 - Oświadczenia złożone na dzień 30.04.2019 (stan na 31.12.2018)
  Wyświetleń: 1630
 48. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1629
 49. Zarządzenie nr 0050/69/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1594
 50. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 1587
 51. Karty adresowe
  Wyświetleń: 1578
 52. Ogłoszenia różne
  Wyświetleń: 1569
 53. Sołectwo Mankowice
  Wyświetleń: 1517
 54. Zwierzęta bezdomne
  Wyświetleń: 1514
 55. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 1502
 56. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1498
 57. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 1489
 58. 04.2019 - Oświadczenia złożone na dzień 30.04.2019 (stan na 31.12.2018)
  Wyświetleń: 1476
 59. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1466
 60. Sołectwo Malerzowice Wielkie
  Wyświetleń: 1446
 61. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1426
 62. Raport o stanie gminy Łambinowice - rok 2018
  Wyświetleń: 1410
 63. Sołectwo Wierzbie
  Wyświetleń: 1408
 64. Wójt Gminy Łambinowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referenta na samodzielnym stanowisku ds. inwestycji komunalnych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1393
 65. Sołectwo Szadurczyce
  Wyświetleń: 1379
 66. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego
  Wyświetleń: 1378
 67. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Malerzowice Wielkie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1375
 68. Sołectwo Budzieszowice
  Wyświetleń: 1359
 69. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 1356
 70. Sołectwo Bielice
  Wyświetleń: 1354
 71. Sołectwo Lasocice
  Wyświetleń: 1345
 72. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1339
 73. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 1331
 74. Sołectwo Okopy
  Wyświetleń: 1324
 75. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie zgłaszenia dodatkowych kandydatów
  Wyświetleń: 1312
 76. Sołectwo Łambinowice
  Wyświetleń: 1303
 77. Sołectwo Jasienica Dolna
  Wyświetleń: 1289
 78. Sołectwo Piątkowice
  Wyświetleń: 1288
 79. Sołectwo Drogoszów
  Wyświetleń: 1285
 80. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 1266
 81. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań na "Budowę kurników drobiu na działce nr 328/36 obręb Bielice.
  Wyświetleń: 1254
 82. Archiwum zamówień
  Wyświetleń: 1246
 83. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1242
 84. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1229
 85. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1218
 86. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 1198
 87. Aktualności/informacje
  Wyświetleń: 1167
 88. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 1167
 89. Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
  Wyświetleń: 1167
 90. Organizacje pozarządowe działające w Gminie
  Wyświetleń: 1158
 91. Wpisanie do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 1157
 92. Informacje dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1148
 93. Aktualności/ogłoszenia
  Wyświetleń: 1144
 94. kwalifikacja wojskowa/terminy kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 1136
 95. Przyjmowanie i załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1134
 96. Konkursy ofert na dziennego opiekuna
  Wyświetleń: 1125
 97. Przydatne linki
  Wyświetleń: 1124
 98. Zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 1123
 99. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu w sprawie ustalenia dla Rady Gminy Łambinowice liczby ławników na kadencję 2020-2023.
  Wyświetleń: 1111
 100. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1094
 101. Oddziały w Gminie
  Wyświetleń: 1092
 102. Tryb pozakonkursowy
  Wyświetleń: 1087
 103. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1079
 104. Przydatne linki
  Wyświetleń: 1079
 105. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1074
 106. KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 1065
 107. Urząd gminy
  Wyświetleń: 1047
 108. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1035
 109. 04.2019 - Oświadczenia złożone na dzień 30.04.2019 (stan na 31.12.2018)
  Wyświetleń: 1024
 110. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1015
 111. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 1006
 112. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1000
 113. Rok 2019
  Wyświetleń: 966
 114. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 24.01.2019 r.
  Wyświetleń: 953
 115. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 935
 116. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020.
  Wyświetleń: 929
 117. Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 903
 118. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA : Udzielanie z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 901
 119. 04.2019 - Oświadczenia złożone na dzień 30.04.2019 (stan na 31.12.2018)
  Wyświetleń: 900
 120. Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Oświaty
  Wyświetleń: 898
 121. Rada Gminy
  Wyświetleń: 896
 122. Akty prawne
  Wyświetleń: 874
 123. Wykaz aptek w powiecie nyskim
  Wyświetleń: 834
 124. Informacja o Gminie
  Wyświetleń: 825
 125. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 812
 126. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
  Wyświetleń: 785
 127. UCHWAŁA NR X/79/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łambinowice votum zaufania.
  Wyświetleń: 779
 128. Programy profilaktyki zdrowotnej
  Wyświetleń: 755
 129. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 749
 130. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 747
 131. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 735
 132. Trzeci ustny nieograniczony, organizowany w dniu 28 lutego 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 742/7 o powierzchni 0,0861 ha, k.m.3, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041143/7, stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 735
 133. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 724
 134. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 722
 135. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ŁAMBINOWICE ZA ROK 2018
  Wyświetleń: 713
 136. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 711
 137. Obwieszczenie Wójta w sprawie wydania decyzji dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej w Malerzowicach Wlk.
  Wyświetleń: 693
 138. Świadczenia osobiste i rzeczowe
  Wyświetleń: 690
 139. Plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 683
 140. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2019 r.
  Wyświetleń: 682
 141. Plan pracy aptek w dni wolne od pracy
  Wyświetleń: 661
 142. Radni Gminy
  Wyświetleń: 660
 143. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
  Wyświetleń: 655
 144. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 639
 145. Skażenia promieniotwórcze, biologiczne, chemiczne
  Wyświetleń: 637
 146. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 636
 147. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 631
 148. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 623
 149. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
  Wyświetleń: 607
 150. Ważne instytucje
  Wyświetleń: 605
 151. Zarządzenie nr 0050/54/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 20 maja 2019r. w sprawie określenia wzorów dokumentów, które obowiązują podmioty ubiegające się o udzielenie z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewan
  Wyświetleń: 599
 152. Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Łambinowice
  Wyświetleń: 586
 153. Ważne telefony
  Wyświetleń: 585
 154. Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 567
 155. Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu I, II oraz III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 563
 156. Obwieszczenie Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 kwietnia 2019r. o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach do PE zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
  Wyświetleń: 562
 157. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 560
 158. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp 110 kV Hajduki-Tułowice na terenie gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 555
 159. Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 554
 160. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 547
 161. Oświata
  Wyświetleń: 546
 162. Informacja dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)
  Wyświetleń: 541
 163. Zasady postępowania
  Wyświetleń: 536
 164. WKU Brzeg
  Wyświetleń: 535
 165. Sygnały alarmowe
  Wyświetleń: 533
 166. Ważne informacje
  Wyświetleń: 528
 167. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 527
 168. Rok 2018
  Wyświetleń: 527
 169. Ewakuacja
  Wyświetleń: 526
 170. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 524
 171. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 524
 172. Programy Gminne
  Wyświetleń: 523
 173. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 522
 174. Pozostałe Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 513
 175. Powódź
  Wyświetleń: 507
 176. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 495
 177. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 485
 178. Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 484
 179. Burze
  Wyświetleń: 483
 180. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 477
 181. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 476
 182. W przypadku awarii
  Wyświetleń: 476
 183. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 474
 184. Ważne informacje
  Wyświetleń: 473
 185. Stowarzyszenia i związki członkowskie
  Wyświetleń: 471
 186. Zanieczyszczenia powietrza
  Wyświetleń: 471
 187. Konkursy na realizatora Programów Profilaktyki Leczniczej
  Wyświetleń: 469
 188. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wyświetleń: 468
 189. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 461
 190. Pożar
  Wyświetleń: 461
 191. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 459
 192. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 458
 193. Wybory ławników do SR w Nysie
  Wyświetleń: 457
 194. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: ''Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mańkowice"
  Wyświetleń: 456
 195. Sposoby zabezpieczenia wody
  Wyświetleń: 456
 196. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 455
 197. Katastrofy budowlane
  Wyświetleń: 454
 198. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 452
 199. Przydatne linki
  Wyświetleń: 452
 200. Rok 2018
  Wyświetleń: 452
 201. Informacja nieudostępniona
  Wyświetleń: 448
 202. Konta bankowe
  Wyświetleń: 446
 203. Mróz, śnieg
  Wyświetleń: 446
 204. Zabezpieczenie studni
  Wyświetleń: 446
 205. Wykaz zbiorów
  Wyświetleń: 444
 206. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 441
 207. Zabezpieczenie żywności
  Wyświetleń: 441
 208. Informacje 2018
  Wyświetleń: 440
 209. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 439
 210. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 439
 211. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 438
 212. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 436
 213. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 436
 214. Ważne informacje
  Wyświetleń: 435
 215. Ogłoszenia/aktualności
  Wyświetleń: 434
 216. Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
  Wyświetleń: 434
 217. Osuwiska
  Wyświetleń: 431
 218. Rodzaje zabiegów
  Wyświetleń: 431
 219. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 431
 220. W rejonie porażenia bronią biologiczną
  Wyświetleń: 430
 221. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 428
 222. Terroryzm
  Wyświetleń: 426
 223. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 425
 224. W rejonie porażenia bronią jądrową
  Wyświetleń: 423
 225. Wypadki drogowe
  Wyświetleń: 423
 226. Udostępnienie danych z ewidencji ludności
  Wyświetleń: 422
 227. Huragany, wichury, gradobicia
  Wyświetleń: 421
 228. Ważne informacje
  Wyświetleń: 421
 229. Zadania gminy
  Wyświetleń: 420
 230. Ważne informacje
  Wyświetleń: 419
 231. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 418
 232. Udostępnianie spisu wyborców
  Wyświetleń: 418
 233. W rejonie porażenia bronią klasyczną
  Wyświetleń: 418
 234. Harmonogram poboru krwi
  Wyświetleń: 417
 235. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 416
 236. Gospodarka Leśna
  Wyświetleń: 412
 237. Rok 2018
  Wyświetleń: 411
 238. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 411
 239. Pierwsza pomoc
  Wyświetleń: 410
 240. Ważne informacje
  Wyświetleń: 410
 241. Statut Jednostki Samorządu Terytorialnego
  Wyświetleń: 409
 242. W rejonie porażenia bronią chemiczną
  Wyświetleń: 409
 243. Ważne informacje
  Wyświetleń: 409
 244. Programy współpracy, sprawozdania
  Wyświetleń: 407
 245. Strategia rozwoju transportu OF PN 2020
  Wyświetleń: 407
 246. Sposoby zabezpieczania płodów rolnych i pasz
  Wyświetleń: 406
 247. UCHWAŁA NR X/81/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łambinowice absolutorium.
  Wyświetleń: 406
 248. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 405
 249. Przygotowanie mieszkania
  Wyświetleń: 404
 250. Strategia Rozwoju OF PN 2020
  Wyświetleń: 403
 251. Upały, susze
  Wyświetleń: 403
 252. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 403
 253. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 402
 254. Ważne informacje
  Wyświetleń: 401
 255. Informacje/ogłoszenia
  Wyświetleń: 400
 256. W rejonie porażenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi
  Wyświetleń: 399
 257. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 399
 258. Mammografia
  Wyświetleń: 397
 259. Formularz oceny ofert
  Wyświetleń: 396
 260. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 396
 261. Strategia Rynku Pracy OF PN 2020
  Wyświetleń: 396
 262. Ulgi, odroczenia, umorzenia
  Wyświetleń: 396
 263. Informacja o prawach osób
  Wyświetleń: 394
 264. Mienie gminy
  Wyświetleń: 394
 265. Ważne informacje
  Wyświetleń: 393
 266. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
  Wyświetleń: 392
 267. Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego OF PN 2020
  Wyświetleń: 390
 268. Odroczenie terminu płatności podatku
  Wyświetleń: 383
 269. Rozłożenie na raty zapłaty podatku
  Wyświetleń: 380
 270. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 380
 271. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 379
 272. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 378
 273. Ważne informacje
  Wyświetleń: 378
 274. Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa-do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami prawnymi
  Wyświetleń: 378
 275. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 373
 276. Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 373
 277. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 373
 278. Ważne informacje
  Wyświetleń: 371
 279. Ważne informacje
  Wyświetleń: 370
 280. Ogłoszenie nr 574165-N-2018 na dowóz uczniów i dzieci do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Nysie.
  Wyświetleń: 368
 281. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 367
 282. 12.2018 - Oświadczenia składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 366
 283. Zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 365
 284. Lokalizacja zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa
  Wyświetleń: 364
 285. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.
  Wyświetleń: 363
 286. Ważne informacje
  Wyświetleń: 363
 287. Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  Wyświetleń: 363
 288. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 360
 289. Strategia Rozwoju Społecznego OF PN 2020
  Wyświetleń: 360
 290. Ważne informacje
  Wyświetleń: 359
 291. Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 357
 292. Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 357
 293. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 349
 294. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym
  Wyświetleń: 346
 295. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 344
 296. Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy
  Wyświetleń: 344
 297. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 342
 298. Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 341
 299. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 340
 300. Formularz oceny ofert (ocena formalna) - załącznik nr 1 do Rocznego Programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 337
 301. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 336
 302. UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łambinowice”.
  Wyświetleń: 334
 303. Ogłoszenie wyników konkursu
  Wyświetleń: 332
 304. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 331
 305. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 329
 306. Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wykorzystywaniu PCB - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
  Wyświetleń: 327
 307. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 327
 308. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 326
 309. Zarządzenie nr 0050/6/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  Wyświetleń: 323
 310. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.
  Wyświetleń: 319
 311. Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 319
 312. Wpis/zmiana/zawieszenie/ wznowienie/wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 316
 313. Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności
  Wyświetleń: 315
 314. Zaproszenie do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 309
 315. Zarządzenie Nr 0050/ 1 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 280
 316. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 278
 317. Rok 2019
  Wyświetleń: 277
 318. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 21.02.2019 r.
  Wyświetleń: 276
 319. 12.2018 - Oświadczenia składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 272
 320. Oferta realizacji zadania publicznego Klubu Sportowego Metalowiec
  Wyświetleń: 270
 321. Budowa fermy drobiu na gruntach miejscowości Jasienica Dolna usytuowana na działce nr 115
  Wyświetleń: 265
 322. Ogłoszenie nr 643929-N-2018 na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.
  Wyświetleń: 262
 323. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 30.01.2019 r.
  Wyświetleń: 252
 324. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn. org. nieposiadajacych osobowiości prawnej, ktorym udzielono pomocy publicznej.
  Wyświetleń: 252
 325. Ogłoszenie – informacja o wynikach konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w Gminie Łambinowice w 2019 r.
  Wyświetleń: 249
 326. Obwieszczenie - wydanie decyzji na budowę elektroenerg. linii kablowej i napowietrznej w Malerzowicach Wlk.
  Wyświetleń: 247
 327. Formularz oceny ofert (ocena formalna)
  Wyświetleń: 245
 328. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 245
 329. Zarządzenie nr 0050/48/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 244
 330. Zestawienie zbiorcze rejestru działalności regulowanej
  Wyświetleń: 242
 331. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek gruntu 151/1, 151/2 o łącznej powierzchni 0,2100 ha, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041150/9, stanowiącej własność Gminy Łambinowice, położonej w pow. nyskim...
  Wyświetleń: 235
 332. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 226
 333. Zarządzenie NR 0050/ 2 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 223
 334. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Nysie.
  Wyświetleń: 222
 335. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 222
 336. Wymiana kotłów grzewczych
  Wyświetleń: 217
 337. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki
  Wyświetleń: 216
 338. Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 211
 339. Zawiadomienie PGW o wszczęciu postęp. admin. na korzystanie z wód do celów energetyki (dot. MEW Piątkowice).
  Wyświetleń: 209
 340. Zawiadomienie PGW w sprawie wszczęcia postep. admnistr. dot. pozwolenia wodno-prawnego na usluge wodna obejmującą korzystanie z wód do celów energetyki... .
  Wyświetleń: 209
 341. Zawiadomienie PGW w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz ZGK.
  Wyświetleń: 207
 342. Wykaz osob prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 199
 343. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - rozbudowa sieci wodociągowej, planowanej do realizacji w Malerzowicach Wielkich.
  Wyświetleń: 196
 344. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organiz., którym w zakresie podatków i oplat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń...w kwocie przewyższającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 193
 345. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 175
 346. Zarządzenie nr 0050/21/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz i powołania Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 174
 347. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 71 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu.
  Wyświetleń: 173
 348. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 17 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości z gminnego zasobu przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 170
 349. Głosowanie w/s uchwał
  Wyświetleń: 166
 350. Rok 2019
  Wyświetleń: 165
 351. UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 165
 352. UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 162
 353. UCHWAŁA NR X/88/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Łambinowicach
  Wyświetleń: 162
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego wraz z lokalizacją 3 ...
  Wyświetleń: 161
 355. UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 160
 356. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie
  Wyświetleń: 160
 357. UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 157
 358. UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 156
 359. UCHWAŁA NR VII/68/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.
  Wyświetleń: 156
 360. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 19.07.2019 r. oraz ogłoszenie o wynikach konkursu realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia ...
  Wyświetleń: 155
 361. UCHWAŁA NR IV/41/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Gimnazjum w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 155
 362. Ogłoszenie – informacja o wynikach konkursu na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2018-2019“
  Wyświetleń: 154
 363. UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
  Wyświetleń: 151
 364. UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 150
 365. Zarządzenie nr 0050/16/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące...
  Wyświetleń: 150
 366. UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łambinowice a Gminą Nysa
  Wyświetleń: 149
 367. Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łambinowice na lata 2019-2021.
  Wyświetleń: 149
 368. UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 148
 369. UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 147
 370. UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 147
 371. UCHWAŁA NR X/85/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  Wyświetleń: 147
 372. Uchwała nr XXXV/289/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na ...
  Wyświetleń: 147
 373. UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2018 r.
  Wyświetleń: 146
 374. UCHWAŁA NR IV/40/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 146
 375. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyświetleń: 144
 376. UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łambinowice a Gminą Korfantów.
  Wyświetleń: 143
 377. UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
  Wyświetleń: 142
 378. Lista osób, które uzyskały dotację celową na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 141
 379. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 30 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
  Wyświetleń: 141
 380. UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 140
 381. Wzór zgłoszenia kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 140
 382. Zaproszenie do złożenia oferty - demontaż wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 139
 383. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Mańkowicach na działkach nr: 404, 393.
  Wyświetleń: 137
 384. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji w Malerzowicach Wielkich
  Wyświetleń: 137
 385. Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 136
 386. Uchwała nr V/43/2019 z dnia 28.02.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Łambinowice na rok 2019.
  Wyświetleń: 136
 387. UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Korfantów na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 135
 388. UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
  Wyświetleń: 135
 389. UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln
  Wyświetleń: 135
 390. Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 133
 391. Zwołanie I posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łambinowice
  Wyświetleń: 133
 392. UCHWAŁA NR IV/42/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach i zamiarze likwidacji tej szkoły.
  Wyświetleń: 132
 393. UCHWAŁA NR V/45/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 132
 394. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁAMBINOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK.
  Wyświetleń: 131
 395. Uchwała nr IV/33/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planow pracy Komisji stałych Rady Gminy Łambinowice na rok 2019
  Wyświetleń: 130
 396. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia, oświetlenia drogowego wraz z zabudową złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Malerzo
  Wyświetleń: 130
 397. UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącym
  Wyświetleń: 128
 398. UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Łambinowice oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
  Wyświetleń: 128
 399. Ogłoszenie Urzędnika Wyborczego w sprawie zgłaszania kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 127
 400. Plan dyzurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 127
 401. ZARZDZENIE Nr 0050/ 90 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 127
 402. UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 124
 403. POSTANOWIENIE NR 284/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 123
 404. UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z integralną częścią poświęconą realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Ł
  Wyświetleń: 123
 405. Zarządzenie Nr 0050/65/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego konkursu ofert na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji
  Wyświetleń: 123
 406. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 122
 407. Informacja - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 122
 408. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łambinowice za rok 2018.
  Wyświetleń: 122
 409. UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/283/06 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 25 maja 2006r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne...
  Wyświetleń: 121
 410. UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego pn. „Wsparcie Gminy Łambinowice w zapewnieniu posiłku dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 120
 411. Imienne głosowanie radnych w sprawie uchwał
  Wyświetleń: 119
 412. ZARZDZENIE Nr 0050/ 83 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 119
 413. UCHWAŁA NR VI/60/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 116
 414. UCHWAŁA NR VI/53/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 115
 415. UCHWAŁA NR VI/57/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 115
 416. UCHWAŁA NR VIII/73/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 115
 417. UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do lat 6 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki gruntu położonej w miejscowości Okopy...
  Wyświetleń: 114
 418. ZARZDZENIE Nr 0050/85/2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 114
 419. Zarządzenie nr 0050/ 47/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 113
 420. Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na zbycie niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 137/2 o powierzchni 0,1200 ha, k.m.1, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041153/0, stanowiącej własność Gminy Łambinowice, położonej w obrębie Jasienica Dolna.
  Wyświetleń: 112
 421. UCHWAŁA NR VI/58/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 111
 422. ZARZDZENIE Nr 0050/ 84 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 110
 423. UCHWAŁA NR V/51/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze...
  Wyświetleń: 109
 424. UCHWAŁA NR IV/39/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
  Wyświetleń: 108
 425. UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/274/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Łambinowice dla Województwa Opolskiego.
  Wyświetleń: 107
 426. O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 sierpnia 2019 r.o miejscach na bezpłatne umieszczanie plakatow i obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 106
 427. UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Łambinowice na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami.
  Wyświetleń: 106
 428. UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/186/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 106
 429. UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 106
 430. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 64 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 106
 431. Stanowisko ds. Drogownictwa i Cmentarnictwa
  Wyświetleń: 105
 432. UCHWAŁA NR X/89/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przewozu uczniów i dzieci, wobec których gmina nie ma obowiązku zapewnienia dowozu do szkół i przedszkoli.
  Wyświetleń: 105
 433. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia, oświetlenia drogowego wraz z zabudową złącza ...
  Wyświetleń: 105
 434. UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wiel
  Wyświetleń: 104
 435. UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wielo
  Wyświetleń: 104
 436. UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
  Wyświetleń: 103
 437. UCHWAŁA NR VIII/76/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Łambinowice obowi
  Wyświetleń: 103
 438. UCHWAŁA NR V/46/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 102
 439. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV, planowanej do realizacji w Malerzowicach Wielkich na części działek z k.m. 2, nr 130/5, 130/6, 130/8.
  Wyświetleń: 101
 440. UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII//269/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału G
  Wyświetleń: 101
 441. UCHWAŁA NR VIII/74/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 100
 442. Ogłoszenie nr 552068-N-2018 na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki
  Wyświetleń: 99
 443. UCHWAŁA NR VII/69/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południow
  Wyświetleń: 98
 444. UCHWAŁA NR VII/70/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łamb
  Wyświetleń: 97
 445. UCHWAŁA NR XI/90/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 95
 446. UCHWAŁA NR VI/62/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2019.
  Wyświetleń: 93
 447. Zawiadomienie PGW o wszczęciu postępowania daministr. na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Łambinowicach
  Wyświetleń: 93
 448. UCHWAŁA NR VI/61/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. o uchyleniu Uchwały Nr V/49/2019 Rady Gminy Łambinowice w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej.
  Wyświetleń: 92
 449. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie
  Wyświetleń: 92
 450. UCHWAŁA NR VIII/71/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wy
  Wyświetleń: 91
 451. UCHWAŁA NR VII/66/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy Dolnej z przeznaczeniem na rozbudowę i doposażenie budynku remizy.
  Wyświetleń: 90
 452. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie.
  Wyświetleń: 90
 453. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 22 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę i w użyczenie.
  Wyświetleń: 90
 454. ZARZDZENIE Nr 0050/ 63 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice
  Wyświetleń: 90
 455. UCHWAŁA NR X/80/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łambinowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 87
 456. UCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 84
 457. UCHWAŁA NR VI/63/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 marca 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do lat 36 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki gruntu położonej w miejscowości Okopy, w obr
  Wyświetleń: 84
 458. UCHWAŁA NR VIII/72/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami...
  Wyświetleń: 82
 459. UCHWAŁA NR VIII/75/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2019 r. uchylająca uchwałę Nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałych na t
  Wyświetleń: 82
 460. Przetarg nieograniczona na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 215 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy złotych).
  Wyświetleń: 81
 461. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania OKW w wyborach do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 80
 462. Rok 2016
  Wyświetleń: 79
 463. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV, planowanej...
  Wyświetleń: 78
 464. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 86 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 78
 465. Zarządzenie nr 0050/32/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 78
 466. Pierwszy ustny nieograniczony, organizowany w dniu 28 października 2019 r. na zbycie zabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 118/2 o powierzchni 0,0100 ha, k.m.1, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041143/7, stanowiącej własność Gminy Łambinowice, ...
  Wyświetleń: 76
 467. Zarządzenie nr 0050/44/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 76
 468. ZARZĄDZENIE Nr 0050/72/2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w dodatkowym konkursie ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia ...
  Wyświetleń: 76
 469. Zarządzenie nr 0050/39/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 75
 470. Zarządzenie nr 0050/9/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 75
 471. Zarządzenie nr 0050/14/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 74
 472. Zarządzenie nr 0050/24/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 74
 473. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Mańkowicach na działkach nr: 404, 393.
  Wyświetleń: 71
 474. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego ...
  Wyświetleń: 69
 475. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Konserwacja Krzyży nagrobnych na starym cmentarzu Jeńców Wojennych w Łambinowicach wraz z przeprowadzeniem prac badawczych w ramach programu: "Groby i cmentarze w kraju".
  Wyświetleń: 68
 476. UCHWAŁA NR X/87/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę Nr VI/56/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmi
  Wyświetleń: 67
 477. UCHWAŁA NR X/84/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy
  Wyświetleń: 66
 478. UCHWAŁA NR X/86/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Łambinowice na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
  Wyświetleń: 65
 479. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 86 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 65
 480. Zarządzenie nr 0050/82/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski dotyczące udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.
  Wyświetleń: 64
 481. UCHWAŁA NR X/83/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy
  Wyświetleń: 62
 482. Uchwała Nr XIII/106/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 62
 483. UCHWAŁA NR XIII/109/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  Wyświetleń: 60
 484. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 114 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 13 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice, przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 60
 485. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV, planowanej do realizacji w Malerzowicach Wielkich na części działek z k.m. 2, nr 130/5, 130/6, 130/8.
  Wyświetleń: 60
 486. UCHWAŁA NR XIII/110/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Łambinowice dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 59
 487. UCHWAŁA NR XII/105/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/318/2018 z dnia 04 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 57
 488. UCHWAŁA NR XII/103/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Kultury Gminy Łambinowice na lata 2018-2028"
  Wyświetleń: 55
 489. UCHWAŁA NR XII/104/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mańkowice na lata 2019-2030”
  Wyświetleń: 55
 490. ZARZĄDZENIE Nr 0050/97/2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 55
 491. UCHWAŁA NR XII/100/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łambinowice na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 54
 492. UCHWAŁA NR XII/102/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łambinowice”
  Wyświetleń: 54
 493. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Łambinowickiej Fabryce Maszyn "CELPA" S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych
  Wyświetleń: 53
 494. UCHWAŁA NR XII/99/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Łambinowicach.
  Wyświetleń: 52
 495. Obowiązek osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
  Wyświetleń: 51
 496. Zarządzenie nr 0050/98/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 27.08.2019r. w sprawie zmiany określenia wzorów dokumentów, które obowiązują podmioty ubiegające się o udzielenie z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany syst
  Wyświetleń: 51
 497. Obowiązek osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  Wyświetleń: 50
 498. UCHWAŁA NR XII/101/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szadurczyce
  Wyświetleń: 50
 499. UCHWAŁA NR XII/98/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Łambinowicach
  Wyświetleń: 50
 500. Obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
  Wyświetleń: 49
 501. UCHWAŁA NR XII/97/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Łambinowicach z Zespołu Szkół w Łambinowicach
  Wyświetleń: 49
 502. UCHWAŁA NR XII/91/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 47
 503. UCHWAŁA NR XII/95/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przekształceniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach
  Wyświetleń: 47
 504. UCHWAŁA NR XIV/113/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2019 r.
  Wyświetleń: 45
 505. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 134 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 18 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 43
 506. ZARZĄDZENIE Nr 0050/112/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 11 września 2019r. w sprawie: odwołania członka Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 43
 507. Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV, planowanej do realizacji w Malerzowicach Wielkich na części działek z k.m. 2, nr 130/5, 130/6, 130/8.
  Wyświetleń: 42
 508. ZARZĄDZENIE Nr 0050/113/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 11 września 2019r. w sprawie: powołania Komisji w sprawie trybu postępowania udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewana na ekologiczne, spo
  Wyświetleń: 40
 509. UCHWAŁA NR XII/94/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/84/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
  Wyświetleń: 37
 510. UCHWAŁA NR XII/96/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na tere
  Wyświetleń: 37
 511. ZARZDZENIE Nr 0050/143/2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego ograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 36
 512. UCHWAŁA NR XIII/112/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty w Łambinowicach
  Wyświetleń: 35
 513. Zarządzenie Nr 0050/ 126 /2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Łambinowice w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozar
  Wyświetleń: 35
 514. ZARZDZENIE Nr 0050/142/2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 34
 515. UCHWAŁA NR XII/93/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
  Wyświetleń: 32
 516. ZARZDZENIE Nr 0050/ 147 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 29
 517. UCHWAŁA NR XIII/111/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego: wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy i pow
  Wyświetleń: 28
 518. UCHWAŁA NR XIII/108/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III//25/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Korfantów na dofinansowanie opieki nad dzie
  Wyświetleń: 24
 519. ZARZDZENIE Nr 0050/ 145 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 23
 520. UCHWAŁA NR XIII/108/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III//25/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Korfantów na dofinansowanie opieki nad dzie
  Wyświetleń: 18
 521. UCHWAŁA NR XIV/114/2019 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na ro
  Wyświetleń: 16
 522. Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.
  Wyświetleń: 15
 523. ZARZDZENIE Nr 0050/ 146 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 10
 524. ZARZDZENIE Nr 0050/ 146 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Wyświetleń: 10
 525. Deklaracje do pobrania
  Wyświetleń: 6
 526. Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 31 października2019 r. w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 6
 527. Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2019 z dnia 31 października 2019 r w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej ...
  Wyświetleń: 4
Wersja XML

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. 77 4 311 300
fax 77 4 311 346
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 641299
w tym miesiącu: 37930
dzisiaj: 766

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1