• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju OF PN 2020

PDFObwieszczenie
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko
PDFStrategia Rozwoju OF PN2020
PDFUchwała nr XIV/117/2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz uwag
DOCXZałącznik nr 2 - Lista Partnerów
PDFPodsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyski 2020 na lata 2016 - 2026 z perspektywą do 2030 roku"
 

Wersja XML

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. 77 4 311 300
fax 77 4 311 346
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 639989
w tym miesiącu: 36620
dzisiaj: 1665

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1