• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze do pobrania

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018
PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018
PDFZgłoszenie pobytu stałego
PDFZgłoszenie pobytu czasowego
PDFZgłoszenie pobytu stałego
PDFZgłoszenie pobytu czasowego
PDFWniosek o nadanie numeru PESEL
PDFWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
PDFPisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do Rejestru Wyborców
PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców
PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców (dla żołnierzy i innych służb)
PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego DOF2
PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego
 

 

Wersja XML

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. 77 4 311 300
fax 77 4 311 346
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 623987
w tym miesiącu: 20618
dzisiaj: 1992

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1