Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łambinowice na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Łambinowice
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko POS dla Gminy Łambinowice na lata 2021-2024

PDFPodsumowanie do Programu Ochrony Środowiska na 2021-2024
 

Wersja XML