• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski do pobrania

DOCXWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
DOCXWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia MPZP i rewitalizacja
DOCXWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami MPZP
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
DOCXWniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
 

Wersja XML

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. 77 4 311 300
fax 77 4 311 346
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 623996
w tym miesiącu: 20627
dzisiaj: 2001

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1