• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory dokumentów

DOCXOferta realizacji zadania publicznego z art. 14 ust. 1A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - regranting
DOCXOferta realizacji zadania publicznego z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
DOCOferta uproszczona realizacji zadania publicznego
DOCXSprawozdanie regranting
DOCXSprawozdanie z wykonania zadania pub. art. 18 ust. 4 ustawy
DOCXUmowa o realizację zadania publicznego z art. 16 ust. 1-6 ustawy
DOCXUmowa o realizację zadania publicznego - regranting
DOCUproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
 

Wersja XML

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. 77 4 311 300
fax 77 4 311 346
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 622097
w tym miesiącu: 18728
dzisiaj: 102

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1