• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Jednostki Samorządu Terytorialnego

Statut gminy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy.
Uchwalanie statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

PDFUchwała nr XXV/210/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice.pdf
PDFUchwała nr XXIX/191/2005 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice.pdf
Brak opisu obrazka

 

Wersja XML

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. 77 4 311 300
fax 77 4 311 346
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 624045
w tym miesiącu: 20676
dzisiaj: 2050

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1