• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawy prawne

Ustawa o zdrowiu publicznym

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Wersja XML

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. 77 4 311 300
fax 77 4 311 346
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 633391
w tym miesiącu: 30022
dzisiaj: 54

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1