Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura organizacyjna

Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu
- Katarzyna Figiel
w. 201,
Stanowisko ds. Drogownictwa i Cmentarnictwa
- Bogusław Ceglarek
w. 224,
Referat Finansowy  

1. Księgowość budżetowa
    - Izabela Góralik

    -  Katarzyna Litwin

  2. Płace

   - Jolanta Piwowarczyk

w. 206
3.  Z-ca Skarbnika Gminy
    - Ewa Drozd

w. 223

4. Księgowość podatkowa
    - Daniel Kutny
    - Ewa Ziętara
w. 204,

5. Kasa
    - Bogusława Dzikowicz
w. 210
Referat Spraw Obywatelskich
- Agnieszka Oleksów - Sprawy Obywatelskie
- Agnieszka Krzyżanowska - OC i PPOŻ
w. 216,

Urząd Stanu Cywilnego
- Ewelina Szremeta - Kierownik USC
w. 214,
Stanowisko ds. Gospodarki Mieniem Komunalnym
- Ewelina Pętal
w. 211,
Stanowisko ds. Inwestycji Komunalnych
- Tomasz Czajka
w. 212,
Stanowisko ds. Informatycznych i Zaopatrzenia
- Marek Woźniak
w. 218,
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
- Magdalena Gucwa
w. 226,
Stanowisko ds. Organizacji i Kadr
- Ewa Błaszczyk
w. 227,
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy
- Wioletta Wilk
w. 221,
Stanowisko ds. Ochrony Zabytków i Leśnictwa
- Wojciech Maślej
w. 226,
Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego
i Działalności Gospodarczej

- Maria Matusik-Strombek
w. 209,

Stanowisko ds. Rolnictwa i Gospodarki Mieszkaniowej
- Grażyna Wojtyczko
w. 211,
Radca Prawny
- Bogusław Dziadkiewicz
w. 222,
Stanowisko ds. Koordynacji Programów z Funduszy U.E.
oraz Promocja Gminy

- Katarzyna Byra
w. 209,

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
- Małgorzata Wydra
w. 212,
Wersja XML