• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny ustala organizację i zasady funkcjonowania urzędu. Nadawany jest przez wójta w formie zarządzenia. Określa w szczególności podział zadań i kompetencji pomiędzy wójtem a jego zastępcą, skarbnikiem i sekretarzem gminy oraz określa komórki organizacyjne, którym przypisane są realizowane zadania wynikające z przepisów prawa materialnego.

PDFRegulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Łambinowicach.pdf
PDFSchemat organizacyjny Urzędu Gminy.pdf

PDFZarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Łambinowice”..pdf
PDFRegulamin Pracy Urzędu Gminy Łambinowice.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf
PDFZałącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf
PDFZałącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf
PDFZałącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf
PDFZałącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf

Wersja XML

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. 77 4 311 300
fax 77 4 311 346
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 625140
w tym miesiącu: 21771
dzisiaj: 624

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1