Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Odnowy Wsi

ŁAMBINOWICE

Data przystąpienia do programu: 13 maja 1997r.
 

Liderzy programu:
 1. Agnieszka Czarnecka
 2. Tomasz Figiel
 3. Andrzej Gandziała
 4. Aleksandra Kloska
 5. Krystyna Lampa
 6. Marian Mondzelewski
 7. Adam Stanek
 8. Zenon Stanek
 9. Jolanta Tutinas-Cichy
 10. Beata Wudecka

Najważniejsze projekty na 2014 rok

 • Urządzenie siłowni zewnętrznej w parku przy "Pandorze"

Najważniejsze projekty na 2013 rok

 • Ogrodzenie placu zabaw w parku przy "Pandorze"

Najważniejsze projekty na 2010 rok

1. Modernizacja stadionu "Metalowiec"  - kontynuacja
2. Organizacja dożynek sołeckich

Najważniejsze projekty na 2009 rok

 1. Modernizacja stadionu "Metalowiec"  - kontynuacja
 2. Organizacja 60-lecia KS "Metalowiec"
 3. Prace porzadkowe i pielęgnacja terenów zielonych na Osiedlu 
 4. Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa: 

 

PIĄTKOWICE

Data przystąpienia do programu: 28 grudzień 2000 rok
 

Liderzy programu (nowy skład od 2008 r.):

 1. Grzegorz Fornalik
 2. Dariusz Pyskaty 
 3. Kazimiera Hołodniak 
 4. Agata Kropidłowska 
 5. Bogusław Balcerek

Najważniejsze działania i projekty od 2008r.:

 1. Organizacja Turnieju Żniwowania Tradycyjnymi Metodami “Złota Kosa”  
 2. Remont i doposażenie Domu Ludowego
 3. Zagospodarowanie placu przy OSP Piątkowice
 4. Projekt gminny: budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego "Złota Kosa" 

Najważniejsze działania i projekty Grupy Odnowy Wsi
w składzie Marian Krawczyk, Kazimierz Janocha, Jarosław Margielewski
w latach 2001-2007: 

 1. “Adaptacja zbiornika przeciwpożarowego na oczko wodne, park oraz miejsce spotkań mieszkanców” (2001 – 2003)
 2. Organizacja turnieju żniwowania tradycyjnymi metodami “Złota Kosa” (corocznie od 2001 r.)
 3. Remont kościółka św. Antoniego i św. Jadwigi
 4. Dostosowanie boiska wiejskiego do rozgrywek
 5. “Leśne zacisze”- park, plac zabaw, parking

Najważniejsze osiągnięcia Grupy Odnowy Wsi
w składzie Marian Krawczyk, Kazimierz Janocha, Jarosław Margielewski
w latach 2001-2007:

 1. I miejsce w konkursie “Najpiękniejsza wieś w województwie opolskim” w kategorii: “Najlepszy projekt odnowy wsi” (2003 r.)
 2. Wyróżnienie w konkursie “Najpiękniejsza wieś w województwie opolskim” (2002 r.)
 3. Udział w I Kongresie Odnowy Wsi w Opolu
 4. Laureat wojewódzkiego konkursu na najlepszą imprezę ponadregionalną – “Złota Kosa” (2005 r.)

Najważniejsze plany:

 1. Budowa stanicy wodnej na rzece Nysie Kłodzkiej
 2. Otworzenie muzeum sprzętu rolniczego w starej stodole
 3. Stworzenie zaplecza noclegowego poprzez adaptację strychu świetlicy wiejskiej
 4. Wyznaczenie ścieżek rowerowych
 5. Rozbudowa parku – placu zabaw

 

MALERZOWICE WIELKIE

Data przystąpienia do programu: 4 grudzień 2003 rok
 
Liderzy Odnowy Wsi Malerzowice Wielkie powołani uchwalą zebrania wiejskiego nr 1/2019 z dn. 19.02.2019
 
Alina Janik, Zofia Jarosz, Justyna Jarosz, Agnieszka Wasyliszyn, Patrycja Dziębor, Wioletta Misa – Krasnodębska, Justyna Sikacka, Bronisława Herman, Ewa Setla, Bogusława Popkowska, Tadeusz Stępień, Halina Stępień, Anna Adolf, Hanna Jarosz, Joanna Łacna, Teresa Nowacka, Krzysztof Kamiński, Anna Kamińska, Irena Zychowicz, Władysław Wilk, Alina Wiszyńska, Dorota Miller

Liderzy Odnowy Wsi Malerzowice Wielkie w latach 2008 - 2018

Renisław Kulczycki, Emil Kołaczek, Zofia Jarosz, Hanna Jarosz, Andrzej Bednarczyk, Józef Grzywa, Ewa Setla, Alina Stępień

Liderzy Odnowy Wsi Malerzowice Wielkie w latach 2003 - 2007 
powołani uchwalą zebrania wiejskiego nr 3/2003 z dn. 01.12.2003

Zdzisław Pastuch, Władysława Sperka, Zofia Jarosz, Lesław Olszewski, Mirosław Opalony, Jan Roskosz, Joanna - Katarzyna Ogórek, Bogusław Janik, Alina Janik, Alina Stępień 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najważniejsze działania i projekty:

 1. “Centrum Kulturowe Wsi Malerzowice Wielkie” wg. projektu Agaty Chomiak (2003 – 2004)
 2. Remont kościoła św. Wawrzyńca (2003)
 3. Budowa “Zagrody dziecięcej” (2004)
 4. Obchody 750- lecia Malerzowic Wielkich (2004)
 5. Adaptacja remizy na salkę spotkań mieszkańców (2004)
 6. Budowa kapliczki pamiątkowej w ramach obchodów 750- lecia wsi (2004)
 7. Budowa “Deszczochronu w centrum kulturalno – rekreacyjno – sportowym wsi Malerzowice Wielkie” (2005-2006)
 8. Wymiana pokrycia dachowego na kościele św. Wawrzyńca (2005)

Najważniejsze osiągniecia:

 1. Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie “Ekologiczna gmina” (2004)
 2. III miejsce w konkursie na najlepszy projekt "Odnowy wsi" w roku 2005

Najważniejsze plany:

 1. Zagospodarowanie podworskiego parku - urządzenie placu zabaw
 2. Zagospodarowanie ternu boiska

 

WIERZBIE

Data przystąpienia do programu: 29 stycznia 2006 rok

Liderzy Odnowy Wsi powołani uchwałą zebrania wiejskiego z dn. 10.03.2020r.

Kamila Jędrzejewska, Aneta Kałużna, Marzena Mazur, daniel Podobiński, Jadwiga Wójciak, Mariusz bryła, Joanna Zagwodzka

Liderzy programu:

koordynacja programu w latach 2006 - 2020: Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturowe Panorama Wierzbia

Jadwiga Wójciak, Daniel Podobiński, Alfred Lenkiewicz, Robert Wolny, Tadeusz Zabiega


Najważniejsze działania i projekty:
 1. Remont i doposażenie WDK Wierzbie (2013-2015)
 2. Zagospodarowanie terenu parku podworskiego na siłownię zewnętrzna i plac zabaw (2008, 2009, 2015)
 3. Projekt "Lapidarium" - uporządkowanie części cmentarza parafialnego połączony z wyeksponowaniem starych nagrobków - Kultura Bliska (2005)
 4. Projekt "Błękitna mila" - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w oparciu o walory przyrodnicze Doliny Kiełcznicy- Równać Szanse (2006)
 5. Remont Wiejskiego Domu Kultury - wymiana okien, dachu i mebli (2005-2006) SPO ROL
 6. Debata samorządowa "Masz głos - masz wybór" (2006)
 7. Utworzenie miejsca spotkań na terenie parku podworskiego w Wierzbiu- Komisja Antyalkoholowa (2007)
 8. Akademia Liderów Lokalnych (dotacja UMWO- otwarty konkurs ofert)
 9. Remont kuchni WDK- wniosek Odnowy wsi do powiatowego konkursu(2007)
 10. Przewodnik po ścieżce "Skrajem dawnej puszczy" (dotacja UMWO- otwarty konkurs ofert- 2007)

Najważniejsze osiągnięcia:
 1. I miejsce- Najlepszy projekt odnowy wsi- "Błękitna mila" (2007)
 2. Nagroda specjalna- Najlepszy start w Odnowie wsi (2007)
 3. Najlepszy projekt Odnowy Wsi - wyróżnienie (2009)

Najważniejsze plany:
 1. Zagospodarowanie terenów po dawnym lotnisku we Wierzbiu 

 

JASIENICA DOLNA

Data przystąpienia do programu: 25 marzec 2006 rok
 

Liderzy programu:
 1. August Kostecki
 2. Piotr Załuski
 3. Kazimierz Leśniak 
 4. Krystyna Mikus
 5. Krzysztof Załuski
 6. Mirosław Szulc
 7. Zdzisław Łuczyński
 8. Urszula Lewandowska
 9. Władysław Tokarczyk
 10. Grażyna Smoter 
   

Przedsięwzięcia inwestycyjne 2010-2015

1. Remont i doposażenie WDK

2. Budowa szatni sportowej przy boisku

3. Rozbudowa remizy OSP

Przedsięwzięcia inwestycyjne 2010

 1. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej.
 2. Remont WDK.
 3. Remont strażnicy OSP.
 4. Remonty dróg lokalnych.
 Imprezy
 1. Jasełka (styczeń).
 2. Dzień Babci i Dziadka (styczeń).
 3. Dzień Seniora (tłusty czwartek).
 4. Dzień Kobiet (marzec).
 5. "Wielkopostne zadumanie" - wieczór poetycki.
 6. Dzień Dziecka - zawody wędkarskie + festyn rodzinny (czerwiec).
 7. Udział w Złotej Kosie (lipiec/sierpień).
 8. Organizacja Dożynek Wiejskich (sierpień).
 9. Młodzieżowy Turniej o Puchar Wójta GFminy - Orliki 2010 (wrzesień).
 10. Organizacja Biesiady Jasienickiej (listopad).
 11.  Akademia z okazji Święta Niepodległości.

Projekty Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jasienica Dolna i Drogoszów:

Chór "Uśmiech" śpiewa i działa - organizacja imprez kulturalnych w Jasienicy Dolnej.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Oś 4 Leader); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 

Przedsięwzięcia inwestycyjne w 2009r.

 1. Zagospodarowanie terenu przy WDK na miejsce odpoczynku i spotkań mieszkańców.
 2. Budowa kładki nad potokiem "Dobrzynka" łączącej teren przy OSP z parkingiem kościelnym.
 3. Wykonanie tablic samorzadowych i tzw. witaczy.
 4. Wykonanie miejsca postoju przy kaplicy cmentarnej.
 5. Remont WDK.
 6. Remont sali posiedzeń.

Imprezy

 1. Dzień Babci i Dziadka (styczeń)
 2. Dzień Seniora (tłusty czwartek)
 3. Dzień Kobiet (marzec)
 4. Dzień Dziecka - zawody wędkarskie + festyn rodzinny (czerwiec)
 5. Organizacja spotkania Samorządowców (czerwiec)
 6. Udział w Złotej Kosie (lipiec/sierpień)
 7. Organizacja Dożynek Wiejskich (sierpień)
 8. Organizacja Biesiady Jasienickiej (listopad)
 9. Jasełka
 10. Konkurs Świąteczny na najpiękniejszą iluminację bożonarodzeniową

Projekty Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jasienica Dolna i Drogoszów:

 1. "Zimowy kurs komputerowy - inicjatywa mieszkańców wsi Jasienica Dolna i Drogoszów" - organizacja kursu komputerowego w szkole Podstawowej w Jasienicy Dolnej (projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
 2. "Orliki 2009" - Młodzieżowy Turniej o Puchar Wójta Gminy  - projekt dofinansowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach programu "Równać Szanse"

 

BIELICE

Data przystąpienia do programu: 31 stycznia 2008r.

Skład Grupy Lokalnych Liderów:

 1. Duda Zenon
 2. Bereźnicki Tadeusz
 3. Wydra Zenon
 4. Buryś Sylwia
 5. Równicka Dorota
 6. Charęza Emilia
 7. Boisko miejscem sportu i rekreacji: wykonanie zadaszenia przy płycie tanecznej, budowa obiektu szatniowego 
 8. Remont remizy OSP
 9. Remont i doposażenie WDK
 10. Zagospodarowanie placu przy WDK i w centrum wsi na miejsca rekreacji

 

MAŃKOWICE

Data przystąpienia do programu: 27 marca 2008r.

Liderzy programu:

 1. Stanisław Gut
 2. Jarosław Gawlik
 3. Barbara Kowalczyk 
 4. Urzędowski Piotr 
 5.  Byra Katarzyna
 6.  Byra Janina

Najważniejsz projekty

 1. Mańkowickie Centrum Informacyjno-Edukacyjno-Kulturalne (MACIEK) w świetlicy wiejskiej - 2009
 2. Urządzenie sali rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej - 2012-13
 3. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej na teren rekreacyjny (projekty: "To nie wszystko mieć boisko" - 2015, "Rodzinny Ogród Zabaw i Doświadczeń" - 2014)
 4. Budowa sztani przy boisku w Mańkowicach
 5. Remont i doposażenie WDK
 6. Hubertus czyli Pogoń za lisem 
 7. Organizacja dożynek gminnych i sołeckich

 

LASOCICE

Data przystąpienia do programu: 27 marca 2008r.

Skład Grupy Lokalnych Liderów:

 1. Jan Siek
 2. Emilia Stasiewicz
 3. Ewa Głodek
 4. Halina Waląg
 5. Magdalena Hamadyk
 6. Dariusz Chmiel

Najważniejsze projekty

 • Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej
 • Urządzenie terenu rekreacyjnego przy boisku

 

OKOPY

Data przystąpienia do programu: 9 sierpnia 2008r.

Liderzy programu:

 1. Dorota Siklicka
 2. Małgorzata Czarnecka
 3. Marian Sługocki 
 4. Ryszard Szkwarkowski 
 5. Marek Siklicki
 6. Helena Zielińska
 7. Maria Sługocka 

Najważniejsze projekty:

 1. Utworzenie, remont i doposażenie małej świetlicy
 2. Zagospodarowanie centrum wsi na plac rekreacyjny
Wersja XML