Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łambinowice

INFORMACJA

Wójt Gminy Łambinowice informuje o zakończeniu zadania pn.:
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łambinowice”

realizowanego w okresie kwiecień – listopad 2018 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 5 049,00 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

W efekcie zrealizowanego projektu usunięto 620 m² (6,82 ton) wyrobów zawierających azbest i przekazano do unieszkodliwienia.

 

Wójt Gminy Łambinowice

/-/ Tomasz Karpiński

Wersja XML