Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2019

PDFRIO Opole - uchwała nr 97/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łambinowice za 2018 r.

Wersja XML