• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2017

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łambinowice za 2017 rok.

PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za I kwartał 2017 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za II kwartał 2017 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za III kwartał 2017 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za IV kwartał 2017 r.

PDFSprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST za 2017 r.
PDFSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST za 2017 r.
 

Wersja XML

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. 77 4 311 300
fax 77 4 311 346
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 622094
w tym miesiącu: 18725
dzisiaj: 99

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1