Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZDZENIE Nr 0050/ 90 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 90 z 13.08.2019.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 90 z 13.08.2019.pdf
PDFZARZĄDZENIE Nr 90 z 13.08.2019.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/127/2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 14 października 2019 r. przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice
 

Wersja XML