Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na zbycie niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 137/2 o powierzchni 0,1200 ha, k.m.1, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041153/0, stanowiącej własność Gminy Łambinowice, położonej w obrębie Jasienica Dolna.

PDFZARZĄDZENIE nr 0050/119/2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu drugiego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu.
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/119/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25.09.2019 r. - regulamin
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/119/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25.09.2019 r. - ogłoszenie o przeatrgu

PDFZarządzenie nr 92 z 19.08.2019
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 92
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 92

Wersja XML