Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. ZARZĄDZENIE Nr 0050/9/2020 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 0050/8/2020 Wójta Gminy Łambinowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania...
  Data modyfikacji: 22-01-2020 13:39
 2. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 17.01.2020 r.
  Data modyfikacji: 22-01-2020 13:38
 3. ZARZĄDZENIE Nr 0050/8/2020 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności
  Data modyfikacji: 17-01-2020 14:22
 4. Zapytanie oferowe dotyczące placów zabaw w 7 sołectwach
  Data modyfikacji: 16-01-2020 08:21
 5. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Data modyfikacji: 14-01-2020 08:13
 6. ZARZĄDZENIE Nr 0050/5/2020 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.
  Data modyfikacji: 14-01-2020 08:01
 7. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.
  Data modyfikacji: 10-01-2020 09:16
 8. ZARZĄDZENIE Nr 0050/2/2020 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne...
  Data modyfikacji: 09-01-2020 10:41
 9. Imienne głosowanie radnych w sprawie uchwał
  Data modyfikacji: 08-01-2020 13:43
 10. Ważne informacje
  Data modyfikacji: 07-01-2020 15:11
Wersja XML