Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 340/4, 340/7 w obrębie Piątkowice, Gmina Łambinowice
  Data modyfikacji: 14-10-2021 08:31
 2. Sołectwo Mankowice
  Data modyfikacji: 12-10-2021 11:08
 3. Sołectwo Malerzowice Wielkie
  Data modyfikacji: 12-10-2021 11:07
 4. Zakończenie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łambinowice"
  Data modyfikacji: 11-10-2021 08:54
 5. 10.2021 - Oświadczenia majątkowe - korekty
  Data modyfikacji: 11-10-2021 08:22
 6. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Data modyfikacji: 08-10-2021 13:31
 7. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.
  Data modyfikacji: 08-10-2021 07:59
 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okopy wraz z przyłączami do budynków
  Data utworzenia: 06-10-2021 09:35
 9. „Przebudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Mańkowicach w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Data modyfikacji: 05-10-2021 12:59
 10. Petycja z dnia 02.03.2021 w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  Data modyfikacji: 30-09-2021 08:24
Wersja XML