Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. „Nasz plac zabaw w Łambinowicach, żyj kolorowo i ekologicznie-międzypokoleniowe miejsce spotkań”
  Data utworzenia: 02-03-2021 17:32
 2. Zarządzenie nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia, do oddania w dzierżawę i w użyczenie
  Data utworzenia: 02-03-2021 14:59
 3. Struktura organizacyjna
  Data modyfikacji: 02-03-2021 13:36
 4. Zarządzenie Nr 0050.8a.2021 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 17 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. Transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2...
  Data modyfikacji: 01-03-2021 09:07
 5. Petycja z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy opinii w zakresie przeprowadzenia Referendum Ludowego
  Data modyfikacji: 26-02-2021 11:58
 6. Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w roku 2021
  Data modyfikacji: 26-02-2021 08:11
 7. Sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 480/2 o powierzchni 0,1700 ha, k.m.2, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041142/0, stanowiącej własność Gminy Łambinowice, położonej w jednostce ewidencyjnej Łambinowice, w obrębie Wierzbie.
  Data utworzenia: 25-02-2021 13:49
 8. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 328, 329 w obrębie geodezyjnym Mańkowice, Gmina Łambinowice
  Data utworzenia: 25-02-2021 11:11
 9. Zarządzenie nr 28 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
  Data utworzenia: 23-02-2021 12:19
 10. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice - niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 554/2 o powierzchni 0,5823 ha, k.m.1, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041149/9
  Data utworzenia: 23-02-2021 12:14
Wersja XML