Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Informacja w sprawie Gminnego Programu zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice w 2022 roku
  Data modyfikacji: 20-05-2022 13:08
 2. 05.2022 - Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Data utworzenia: 19-05-2022 13:04
 3. 05.2022 - Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Data utworzenia: 19-05-2022 12:57
 4. 05.2022 - Oświadczenia majątkowe za rok 2021
  Data utworzenia: 19-05-2022 12:52
 5. Struktura organizacyjna
  Data modyfikacji: 17-05-2022 13:41
 6. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Muzealnej w Łambinowicach oraz pompowni ścieków przy ulicy Obozowej w Łambinowicach.
  Data modyfikacji: 17-05-2022 11:25
 7. ZARZĄDZENIE Nr 0050.78.2022 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Data modyfikacji: 17-05-2022 09:44
 8. ZARZĄDZENIE Nr 0050.77.2022 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego ograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Data modyfikacji: 17-05-2022 09:12
 9. Imienne głosowanie radnych w sprawie uchwał
  Data modyfikacji: 13-05-2022 09:54
 10. Głosowanie w/s uchwał
  Data modyfikacji: 13-05-2022 09:52
Wersja XML