Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łambinowice
  Data modyfikacji: 20-01-2021 11:45
 2. ZARZĄDZENIE Nr 0050/173/2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu przepisów ustaw
  Data modyfikacji: 20-01-2021 11:43
 3. Ogłoszenie wyników konkursu
  Data modyfikacji: 20-01-2021 11:41
 4. Formularz oceny ofert
  Data modyfikacji: 20-01-2021 11:40
 5. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 21.02.2019 r.
  Data modyfikacji: 20-01-2021 11:38
 6. Powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ...
  Data modyfikacji: 20-01-2021 11:37
 7. informacja o wynikach konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w Gminie Łambinowice w 2019 r.
  Data modyfikacji: 20-01-2021 11:35
 8. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Data modyfikacji: 20-01-2021 11:33
 9. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 24.01.2019 r.
  Data modyfikacji: 20-01-2021 11:30
 10. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2019 r.
  Data modyfikacji: 20-01-2021 11:29
Wersja XML