Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Korekta do listy osób, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne po naborze wniosków w miesiącu styczniu 2021 r.
  Data modyfikacji: 15-04-2021 13:37
 2. Sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki STAR
  Data utworzenia: 14-04-2021 14:57
 3. „Nasz plac zabaw w Łambinowicach, żyj kolorowo i ekologicznie-międzypokoleniowe miejsce spotkań”
  Data modyfikacji: 09-04-2021 13:25
 4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁAMBINOWICE ZA ROK 2020
  Data modyfikacji: 09-04-2021 13:05
 5. UCHWAŁA NR XXXI/256/2021 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach.
  Data modyfikacji: 09-04-2021 12:50
 6. UCHWAŁA NR XXXI/255/2021 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łambinowice
  Data modyfikacji: 09-04-2021 12:47
 7. UCHWAŁA NR XXXI/254/2021 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/186/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Łambinowice.
  Data modyfikacji: 09-04-2021 12:43
 8. UCHWAŁA NR XXXI/253/2021 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielicach z przeznaczeniem na zakup wozu strażackiego
  Data modyfikacji: 09-04-2021 12:42
 9. UCHWAŁA NR XXXI/251/2021 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2021 r.
  Data modyfikacji: 09-04-2021 12:40
 10. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
  Data modyfikacji: 08-04-2021 14:14
Wersja XML