Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania administr. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Spółdzielni Mleczarskiej na wprowadzenie oczyszczonych ścieków pochodzących z procesów produkcyjnych
  Data modyfikacji: 10-08-2020 12:22
 2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 R.
  Data modyfikacji: 05-08-2020 09:26
 3. Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania admin. dot. udzielena Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach pozwolenia wodnoprawnego dla zaopatrzenia ludności w wodę z istniejącej studni S-1
  Data modyfikacji: 03-08-2020 13:37
 4. II przetarg nieograniczony na:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki.
  Data modyfikacji: 03-08-2020 09:40
 5. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 104 /2020 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice
  Data modyfikacji: 31-07-2020 09:20
 6. Zarządzenia Wójta
  Data modyfikacji: 31-07-2020 09:17
 7. Regulamin organizacyjny
  Data modyfikacji: 31-07-2020 07:53
 8. Struktura organizacyjna
  Data modyfikacji: 30-07-2020 13:28
 9. Informacja o pracy urzędu
  Data modyfikacji: 29-07-2020 11:47
 10. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły w Nysie.
  Data modyfikacji: 27-07-2020 11:11
Wersja XML