Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. „Przebudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Mańkowicach w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Data modyfikacji: 20-10-2021 12:44
 2. Zarządzenie Nr 0050.121.2021 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Łambinowice w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
  Data modyfikacji: 20-10-2021 12:42
 3. Informacja o II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
  Data modyfikacji: 20-10-2021 09:22
 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Łambinowice w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji na budowę sieci wodociągowej planowanej do realizacji na działkach nr 149,195, 221/1, 129/4 w Mańkowicach
  Data modyfikacji: 19-10-2021 13:46
 5. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 340/4, 340/7 w obrębie Piątkowice, Gmina Łambinowice
  Data modyfikacji: 14-10-2021 08:31
 6. Sołectwo Mankowice
  Data modyfikacji: 12-10-2021 11:08
 7. Sołectwo Malerzowice Wielkie
  Data modyfikacji: 12-10-2021 11:07
 8. Zakończenie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łambinowice"
  Data modyfikacji: 11-10-2021 08:54
 9. 10.2021 - Oświadczenia majątkowe - korekty
  Data modyfikacji: 11-10-2021 08:22
 10. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Data modyfikacji: 08-10-2021 13:31
Wersja XML