Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 134 /2019 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 18 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę

PDFZARZĄDZENIE nr 134 z 18.10.2019.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice nr 134 z 18.10.2019 r..pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice nr 134 z 18.10.2019.pdf
 

Wersja XML