• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Opłaty:
Wolne od opłat.

Termin załatwienia sprawy:
30 dni.

Tryb odwoławczy i opłaty:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice w terminie 14 dni.
Wolne od opłaty.

Uwagi:
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT z zakupu paliwa.

Wersja XML

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. 77 4 311 300
fax 77 4 311 346
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 639889
w tym miesiącu: 36520
dzisiaj: 1565

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1